MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Báo cáo tài chính quốc tế

Nâng “chuẩn” báo cáo tài chính: Trước tiên cần kiến thức

Nâng “chuẩn” báo cáo tài chính: Trước tiên cần kiến thức

07/11/2016 09:50

Trong điều kiện hội nhập và phát triển hiện nay, việc áp dụng IFRS (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) làm cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính trên quy mô toàn cầu sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Trở lên trên