MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Bảo hiểm sức khỏe BIDV MetLife

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào đang được người dân ưa chuộng nhất?

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào đang được người dân ưa chuộng nhất?

22/11/2022 16:08

Riêng về sản phẩm khai thác mới thì bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 9 tháng đầu năm nay, tới hơn 61%.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2022 tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

Chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2022 tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

22/11/2022 15:33

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường ước đạt là 127.511 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trở lên trên