MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bầu cử bộ chính trị

Ông Trần Quốc Vượng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ông Trần Quốc Vượng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

28/01/2016 09:16

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, đã được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 thành viên.

Quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

27/01/2016 00:34

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ bầu Bộ Chính trị và Tổng Bí thư khóa 12. Quy trình bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư được quy định rõ tại Quy chế bầu cử trong Đảng.

Quy định cụ thể việc bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư

Quy định cụ thể việc bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư

15/08/2015 11:11

Ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức TƯ trao đổi với chúng tôi về những điểm mới của Quy chế bầu cử trong Đảng, cũng như công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy tại Đại hội.

Trở lên trên