MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cảnh giới trí tuệ

7 đặc điểm này cho thấy một người đã đạt đến mức độ thông thái cao: Bạn có bao nhiêu?

7 đặc điểm này cho thấy một người đã đạt đến mức độ thông thái cao: Bạn có bao nhiêu?

12/10/2020 23:06

Thông minh có thể học hỏi và tích lũy dần theo thời gian, còn thông thái yêu cầu cả sự thấu tỏ sâu sắc, không phải ai cũng có cơ hội giác ngộ.

Người 20 tuổi thấy núi là núi, sông là sông; người 35 tuổi nhìn núi lại không phải núi, sông lại không phải sông; chỉ có người 50 tuổi mới đạt tới cảnh giới trí tuệ cuối cùng

Người 20 tuổi thấy núi là núi, sông là sông; người 35 tuổi nhìn núi lại không phải núi, sông lại không phải sông; chỉ có người 50 tuổi mới đạt tới cảnh giới trí tuệ cuối cùng

06/12/2019 22:41

Đó là cảnh giới trí tuệ mà chúng ta chỉ có thể hiểu thấu lúc quay đầu nhìn lại sau khi đã nếm trải đủ kinh nghiệm và tích lũy đủ sự trải đời.

Trở lên trên