MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Ctcp đầu tư thảo điền

Đằng sau chuỗi tăng trần 17 phiên liên tục của chứng chỉ quỹ FUCVREIT

Đằng sau chuỗi tăng trần 17 phiên liên tục của chứng chỉ quỹ FUCVREIT

22/03/2017 08:25

Cổ đông lớn nhất - CTCP Đầu tư Thảo Điền nắm tới 4.978.800 chứng chỉ quỹ tương ứng 99,58%. Lượng chứng chỉ quỹ trôi nổi bên ngoài chỉ có 21.200 chứng chỉ quỹ, trong đó đã được phân phối đến một số người nội bộ.

Trở lên trên