MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đầu ta ra nước ngoài

Một quốc gia bất ngờ vượt Lào, trở thành nơi được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 10 tháng đầu năm 2022

Một quốc gia bất ngờ vượt Lào, trở thành nơi được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 10 tháng đầu năm 2022

28/10/2022 00:12

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 75,3 triệu USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư, quốc gia này đã vượt Lào, trở thành quốc gia được Việt Nam đầu tư nhiều nhất trong 10 tháng đầu năm 2022.

Trở lên trên