MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Công bố khung hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME tại Việt Nam

Công bố khung hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME tại Việt Nam

02/12/2021 09:46

Khung hướng dẫn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ gồm 5 phần cơ bản: 1. Thực trạng và xu hướng phát triển; 2. Khung hướng dẫn chuyển đổi số, 3. Bộ giải pháp chuyển đổi số, 4. Khuyến nghị những kỹ năng số cần đào tạo cho nhân sự, và 5. Bộ tiêu chí đánh giá.

Trở lên trên