MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giám đốc người Trung Quốc

Phút đối mặt giám đốc người Trung Quốc giết kế toán của nhân viên cửa hàng thời trang

Phút đối mặt giám đốc người Trung Quốc giết kế toán của nhân viên cửa hàng thời trang

31/03/2023 19:46

Khi vào mua quần áo, tay của giám đốc người Trung Quốc đang bị thương và được nhân viên cửa hàng thời trang mua băng gạc về băng bó giúp.

Trở lên trên