MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hạ tầng miền bắc

Hạ tầng Miền Bắc bán xong 25 triệu cổ phiếu HHV, không còn là cổ đông lớn của Giao thông Đèo Cả

Hạ tầng Miền Bắc bán xong 25 triệu cổ phiếu HHV, không còn là cổ đông lớn của Giao thông Đèo Cả

24/09/2021 09:50

Trước đó trong tháng 7/2021 Hạ tầng Miền Bắc cũng đã bán ra 50 triệu cổ phiếu HHV của Giao thông Đèo cả.

Hạ tầng Miền Bắc đăng ký bán tiếp 25 triệu cổ phần Giao thông Đèo Cả để huy động vốn thực hiện các dự án PPP

Hạ tầng Miền Bắc đăng ký bán tiếp 25 triệu cổ phần Giao thông Đèo Cả để huy động vốn thực hiện các dự án PPP

23/08/2021 15:59

Trước đó trong tháng 7/2021 Hạ tầng Miền Bắc đã bán bớt 50 triệu cổ phần Giao thông Đèo Cả.

Trở lên trên