MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kế hoạch SXKD

Công ty CMC (CVT): Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 45%; chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc bán đất tại CMC số 1

Công ty CMC (CVT): Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 45%; chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc bán đất tại CMC số 1

10/04/2018 13:36

Năm 2018 Công ty CMC đặt mục tiêu lãi 260 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2017.

Sotrans: Kế hoạch lãi 171 tỷ đồng năm 2018, giảm đến 67% so với năm 2017

Sotrans: Kế hoạch lãi 171 tỷ đồng năm 2018, giảm đến 67% so với năm 2017

09/04/2018 10:09

Bên cạnh đó Sotrans cũng dự kiến chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 15% bằng cổ phiếu thay cho bằng tiền như kế hoạch ban đầu.

Kido Group: Kế hoạch lãi trước thuế 800 tỷ đồng năm 2018, mở room ngoại lên 100%

Kido Group: Kế hoạch lãi trước thuế 800 tỷ đồng năm 2018, mở room ngoại lên 100%

09/04/2018 07:27

Kido Group đặt mục tiêu đạt 12.000 tỷ đồng doanh thu năm 2018.

SAM Holdings (SAM): Trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng

SAM Holdings (SAM): Trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng

09/04/2018 07:26

SAM Holdings dự kiến phát hành hơn 108 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.418 tỷ đồng hiện nay lệ 3.500 tỷ đồng.

PAN Group: Lãi lớn vẫn không chia cổ tức năm 2017, đặt kế hoạch 538 tỷ LNST năm 2018

PAN Group: Lãi lớn vẫn không chia cổ tức năm 2017, đặt kế hoạch 538 tỷ LNST năm 2018

06/04/2018 08:57

Năm 2018 PAN Group đặt mục tiêu đạt 8.786 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng đột biến 115% so với năm 2017.

Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Kế hoạch LNST 119 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ

Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Kế hoạch LNST 119 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ

06/04/2018 08:28

PTI đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 giảm sút mạnh dù lợi nhuận đạt được năm 2017 vượt xa kế hoạch đề ra.

Dầu ăn Tường An (TAC) đặt mục tiêu lãi sau thuế 250 tỷ đồng năm 2018, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ

Dầu ăn Tường An (TAC) đặt mục tiêu lãi sau thuế 250 tỷ đồng năm 2018, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ

06/04/2018 07:56

Năm 2018 Dầu ăn Tường An đặt mục tiêu đạt 5.100 tỷ đồng doanh thu.

Kinh Bắc (KBC): Mục tiêu lãi sau thuế 800 tỷ đồng trong năm 2018

Kinh Bắc (KBC): Mục tiêu lãi sau thuế 800 tỷ đồng trong năm 2018

05/04/2018 18:22

Kinh Bắc cũng đặt kỳ vọng đạt 2.600 tỷ đồng tổng doanh thu năm 2018.

Đã có hàng loạt doanh nghiệp đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ năm 2018

Đã có hàng loạt doanh nghiệp đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ năm 2018

05/04/2018 07:29

Tiếp nối năm 2017 kinh doanh thành công, nhiều doanh nghiệp đã đặt mục tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh năm 2018.

Sao Mai Group (ASM): Kỳ vọng lãi 890 tỷ đồng năm 2018, gấp 6 lần cùng kỳ

Sao Mai Group (ASM): Kỳ vọng lãi 890 tỷ đồng năm 2018, gấp 6 lần cùng kỳ

04/04/2018 08:48

Sao Mai Group cũng đặt mục tiêu đạt 8.900 tỷ đồng doanh thu năm 2018.

Vissan đặt mục tiêu lãi trước thuế 179 tỷ đồng năm 2018, tăng 8% so với cùng kỳ

Vissan đặt mục tiêu lãi trước thuế 179 tỷ đồng năm 2018, tăng 8% so với cùng kỳ

02/04/2018 07:18

Năm 2018 Vissan đặt mục tiêu đạt 4.600 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với năm 2017.

CEO Group đặt kế hoạch lãi sau thuế hợp nhất 370 tỷ đồng năm 2018

CEO Group đặt kế hoạch lãi sau thuế hợp nhất 370 tỷ đồng năm 2018

01/04/2018 08:37

Năm 2018 CEO Group đặt mục tiêu đạt 2.200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất.

BĐS Phát Đạt (PDR): Kế hoạch lãi sau thuế 640 tỷ đồng năm 2018, tăng 45% so với cùng kỳ

BĐS Phát Đạt (PDR): Kế hoạch lãi sau thuế 640 tỷ đồng năm 2018, tăng 45% so với cùng kỳ

26/03/2018 09:15

Năm 2018 BĐS Phát Đạt đặt mục tiêu đạt 2.000 tỷ đồng doanh thu.

Bột giặt Lix đặt mục tiêu lãi 201 tỷ đồng năm 2018

Bột giặt Lix đặt mục tiêu lãi 201 tỷ đồng năm 2018

26/03/2018 09:04

Năm 2018 Bột giặt LIX đặt mục tiêu đạt 2.222 tỷ đồng doanh thu.

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Kế hoạch lãi trước thuế 762 tỷ đồng trong năm 2018

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Kế hoạch lãi trước thuế 762 tỷ đồng trong năm 2018

25/03/2018 19:27

Xi măng Hà Tiên 1 đặt mục tiêu đạt 8.330 tỷ đồng doanh thu năm 2018.

Dược phẩm Imexpharm: Mục tiêu lãi trước thuế, trước trích quỹ KHCN khoảng 190 tỷ đồng

Dược phẩm Imexpharm: Mục tiêu lãi trước thuế, trước trích quỹ KHCN khoảng 190 tỷ đồng

25/03/2018 10:27

Năm 2017 Dược phẩm Imexpharm lãi sau thuế hơn 117 tỷ đồng.

Dược phẩm OPC đặt mục tiêu lãi 117 tỷ đồng năm 2018, tăng trưởng 5,4%

Dược phẩm OPC đặt mục tiêu lãi 117 tỷ đồng năm 2018, tăng trưởng 5,4%

25/03/2018 08:26

Năm 2018 Dược phẩm OPC đặt mục tiêu đạt 850 tỷ đồng doanh thu, tăng 6% so với năm 2017.

Viconship (VSC) đặt mục tiêu lãi trước thuế 280 tỷ đồng năm 2018

Viconship (VSC) đặt mục tiêu lãi trước thuế 280 tỷ đồng năm 2018

25/03/2018 07:25

Năm 2018 Viconship đặt mục tiêu 1.350 tỷ đồng doanh thu.

Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL): Mục tiêu lãi 450 tỷ đồng trước thuế năm 2018

Hóa chất Đức Giang Lào Cai (DGL): Mục tiêu lãi 450 tỷ đồng trước thuế năm 2018

23/03/2018 08:04

Năm 2018 Hóa chất Đức Giang Lào Cai đặt mục tiêu đạt 5.158 tỷ đồng tổng doanh thu.

Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) đề xuất trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 33% thay cho 30% như kế hoạch

Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) đề xuất trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 33% thay cho 30% như kế hoạch

23/03/2018 07:39

Năm 2017 Bệnh viện tim Tâm Đức vượt 8,6% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Trở lên trên