MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kim loại màu Thái Nguyên

Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 55%

Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 55%

03/12/2019 13:57

Tổng mức chi trả cổ tức năm 2018 của Kim loại màu Thái Nguyên là 70%.

Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 70%

Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 70%

24/04/2018 10:18

Tổng tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 của Kim loại màu Thái Nguyên là 85%.

Trở lên trên