MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lãnh đọa vụ

Thí điểm thi tuyển lãnh đạo vụ, sở ở 14 bộ ngành, 22 tỉnh thành

Thí điểm thi tuyển lãnh đạo vụ, sở ở 14 bộ ngành, 22 tỉnh thành

19/06/2017 11:26

Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng ở 14 bộ ngành TƯ và 22 địa phương.

Trở lên trên