MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lê Hữu Thăng

Nhận thù lao hơn 2,2 tỷ đồng mỗi tháng, Tổng giám đốc Vinacafe Biên Hòa vừa xin từ nhiệm sau hơn 1 năm tại vị

Nhận thù lao hơn 2,2 tỷ đồng mỗi tháng, Tổng giám đốc Vinacafe Biên Hòa vừa xin từ nhiệm sau hơn 1 năm tại vị

29/06/2022 12:29

Ông Lê Hữu Thăng ngồi ghế CEO Vinacafé Biên Hòa từ ngày 14/4/2021, và sẽ thôi giữ chức vụ này từ ngày 30/6/2022.

Tổng Giám đốc Vinacafe Biên Hòa nộp đơn từ nhiệm

Tổng Giám đốc Vinacafe Biên Hòa nộp đơn từ nhiệm

28/06/2022 10:06

Ông Lê Hữu Thăng nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc tại Vinacafe Biên Hòa kể từ ngày 30/6. Hiện tại, Ban Giám đốc của Vinacafe Biên Hòa chỉ có ông Thăng. Tính đến ngày 28/1, ông Thăng không sở hữu cổ phần VCF.

Trở lên trên