MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Masan Horizon

Masan Group rót thêm 6.500 tỷ đồng vào công ty sở hữu mỏ Núi Pháo

Masan Group rót thêm 6.500 tỷ đồng vào công ty sở hữu mỏ Núi Pháo

08/09/2017 15:13

Đến thời điểm cuối 2016, Masan Horizon đã nắm gần 675 triệu cổ phiếu MSR, tương đương tỷ lệ sở hữu 95,9% vốn điều lệ Masan Ressources và hầu như toàn quyền biểu quyết tại Công ty này.

Masan Horizon chỉ mua được 84% số cổ phiếu MSR đã đăng ký

Masan Horizon chỉ mua được 84% số cổ phiếu MSR đã đăng ký

28/12/2016 14:02

Cũng trong ngày 21/12, cổ đông lớn MRC Ltd đã bán đi toàn bộ gần 144,17 triệu cổ phiếu MSR đang sở hữu tương ứng tỷ lệ 20,04% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Masan Resources.

Masan Horizon chính thức chào mua cổ phần Masan Resources từ 13/12

Masan Horizon chính thức chào mua cổ phần Masan Resources từ 13/12

12/12/2016 15:13

Trong lần giao dịch này, Masan Horizon sẽ phải chi ra ~2.800 tỷ đồng để chào mua công khai hơn 180 triệu cổ phần MSR.

Trở lên trên