MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nghị định số 12

Phạt chậm nộp thuế 0,05%/ngày

Phạt chậm nộp thuế 0,05%/ngày

16/02/2015 15:32

Theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Trở lên trên