MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Nhà đất việt

Kế hoạch kinh doanh của DN niêm yết 2023: Vẫn có công ty dự tăng lãi 20 lần, Thế giới Di động không thể giữ phong độ tăng 2 chữ số

Kế hoạch kinh doanh của DN niêm yết 2023: Vẫn có công ty dự tăng lãi 20 lần, Thế giới Di động không thể giữ phong độ tăng 2 chữ số

26/02/2023 07:15

Những biến động thị trường tài chính năm qua cũng khiến không ít đơn vị lên kế hoạch thận trọng, thay vì tập trung tăng trưởng chỉ số sẽ ưu tiên bảo toàn nguồn lực, giảm áp lực nợ…

Nhà đầu tư chú ý, cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt có khả năng bị huỷ niêm yết

Nhà đầu tư chú ý, cổ phiếu PVL của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt có khả năng bị huỷ niêm yết

31/03/2022 15:00

Nguyên nhân do báo cáo tài chính 3 năm liên tiếp từ 2019-2021 của Nhà Đất Việt có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Trở lên trên