MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nhân sự Bộ chính trị

Trung ương làm việc về công tác nhân sự

Trung ương làm việc về công tác nhân sự

18/12/2015 19:29

Chiều 18/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương

Đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương

14/12/2015 11:31

Vấn đề nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là một trong 4 nội dung lớn, trọng tâm sẽ được thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13 vừa khai mạc sáng nay.

Trung ương biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới BCH khoá XII

Trung ương biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới BCH khoá XII

11/10/2015 18:54

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII là một trong những vấn đề lớn được Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thảo luận, xem xét và quyết định lần này.

Trở lên trên