MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Pháp Chính

Nhờ công lao của người phụ nữ quan trọng này, Lưu Bị đã thành công chia 3 thiên hạ với Tào Tháo và Tôn Quyền từ hai bàn tay trắng

Nhờ công lao của người phụ nữ quan trọng này, Lưu Bị đã thành công chia 3 thiên hạ với Tào Tháo và Tôn Quyền từ hai bàn tay trắng

30/03/2019 09:35

Nhờ có sự xuất hiện của người phụ nữ này, Lưu Bị đã thu phục được các thế lực quyền quý của một vùng lãnh thổ rộng lớn, xây dựng bàn đạp xưng Đế Thục Hán sau này.

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới chính là "đệ nhất quân sư" của Lưu Bị khiến Tào Tháo khiếp sợ, Tư Mã Ý cũng chẳng dám đụng độ

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới chính là "đệ nhất quân sư" của Lưu Bị khiến Tào Tháo khiếp sợ, Tư Mã Ý cũng chẳng dám đụng độ

22/03/2019 07:27

Khổng Minh là trọng thần thì y chính là mưu chủ, là người được chính miệng Gia Cát Lượng tôn trọng: "Phải có y giúp sức, chúa công mới cất cánh bay liệng tự do được!".

Trở lên trên