MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sông đà hoàng long

Sông Đà Hoàng Long tiếp tục đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu NED, thoái tiếp vốn tại Điện Tây Bắc

Sông Đà Hoàng Long tiếp tục đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phiếu NED, thoái tiếp vốn tại Điện Tây Bắc

18/09/2021 11:58

Trước đó Sông Đà Hoàng Long vừa bán bớt gần 2,8 triệu cổ phiếu NED.

Sông Đà Hoàng Long bán thêm hơn 2 triệu cổ phiếu NED, nâng tổng lượng bán ra trong 2 tháng qua lên hơn 7 triệu đơn vị

Sông Đà Hoàng Long bán thêm hơn 2 triệu cổ phiếu NED, nâng tổng lượng bán ra trong 2 tháng qua lên hơn 7 triệu đơn vị

11/08/2021 15:41

Từ đầu năm 2021 đến nay Sông Đà Hoàng Long đã bán ra hơn 9 triệu cổ phiếu NED.

Sông Đà Hoàng Long tiếp tục đăng ký bán 8,1 triệu cổ phiếu NED

Sông Đà Hoàng Long tiếp tục đăng ký bán 8,1 triệu cổ phiếu NED

27/10/2020 17:42

Trước đó đầu tháng 10 vừa qua Sông Đà Hoàng Long vừa bán bớt gần 4 triệu cổ phiếu NED.

Sông Đà Hoàng Long lại đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phần Điện Tây Bắc

Sông Đà Hoàng Long lại đăng ký bán hơn 4 triệu cổ phần Điện Tây Bắc

23/09/2020 08:16

Trước đó ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch HĐQT Điện Tây Bắc có đăng ký mua hơn 4 triệu cổ phiếu NED.

Sông Đà Hoàng Long muốn thoái bớt vốn tại Điện Tây Bắc (NED), Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 16 triệu cổ phiếu

Sông Đà Hoàng Long muốn thoái bớt vốn tại Điện Tây Bắc (NED), Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 16 triệu cổ phiếu

26/05/2020 08:46

Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán 16 triệu cổ phiếu NED của Điện Tây Bắc.

Điều kiện thị trường không phù hợp, cả PVPower và Sông Đà Hoàng Long đều không mua - bán được lượng cổ phiếu NED như ý

Điều kiện thị trường không phù hợp, cả PVPower và Sông Đà Hoàng Long đều không mua - bán được lượng cổ phiếu NED như ý

06/04/2018 06:56

Sông Đà Hoàng Long đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NED trong khi PVPower đăng ký bán gần 3,6 triệu cổ phiếu.

Sông Đà Hoàng Long tiếp tục đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phần Điện Tây Bắc

Sông Đà Hoàng Long tiếp tục đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phần Điện Tây Bắc

07/03/2018 15:13

Trước đó Sông Đà Hoàng Long vừa mua hơn 10 triệu cổ phần Điện Tây Bắc.

Sông Đà Hoàng Long vừa mua thêm hơn 10 triệu cổ phiếu NED của Điện Tây Bắc

Sông Đà Hoàng Long vừa mua thêm hơn 10 triệu cổ phiếu NED của Điện Tây Bắc

25/01/2018 07:40

Sau giao dịch Sông Đà Hoàng Long nâng tỷ lệ sở hữu tại Điện Tây Bắc lên 61,25%.

Trở lên trên