MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Tổng kết hoạt động các ngân hàng 2019

Nhiều ngân hàng tăng lãi, nâng thêm nguồn lực đối ứng nợ xấu

Nhiều ngân hàng tăng lãi, nâng thêm nguồn lực đối ứng nợ xấu

Cùng với chất lượng tín dụng được cải thiện, nguồn lực đối ứng nợ xấu tại phần lớn các thành viên tiếp tục được bồi đắp trong năm qua.

Ngân hàng cho vay vào đâu?

Ngân hàng cho vay vào đâu?

Một số nhà băng giảm tỷ trọng dư nợ bất động sản, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước siết cho vay vào lĩnh vực rủi ro. Phần lớn nhà băng đều nâng tỷ trọng cho vay cá nhân, giữa xu hướng phát triển bán lẻ. Nông nghiệp, thương mại, sản xuất cũng là những ngành có dư nợ lớn tại các ngân hàng.

Lợi nhuận quý 4/2019 của OCB cao gấp 3,6 lần cùng kỳ 2018

Lợi nhuận quý 4/2019 của OCB cao gấp 3,6 lần cùng kỳ 2018

Luỹ kế cả năm 2019, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt hơn 3.200 tỷ, tăng gấp rưỡi năm 2018. Theo đó, đây là năm thứ 3 liên tiếp ngân hàng đạt trên 100% kế hoạch lợi nhuận.

SHB báo lãi hơn 3.000 tỷ năm 2019, nợ xấu giảm

SHB báo lãi hơn 3.000 tỷ năm 2019, nợ xấu giảm

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của SHB đạt 3.077 tỷ, tăng 47% so với năm 2018. Lợi nhuận ròng đạt 2.458 tỷ.

HDBank báo lãi kỷ lục trong quý 4 và cả năm 2019, nợ xấu giảm mạnh

HDBank báo lãi kỷ lục trong quý 4 và cả năm 2019, nợ xấu giảm mạnh

Riêng quý 4/2019 HDBank lãi 1.570 tỷ đồng, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm trước.

MSB lãi trước thuế 1.287 tỷ đồng trong năm 2019, thu nhập nhân viên gần 23 triệu đồng/tháng

MSB lãi trước thuế 1.287 tỷ đồng trong năm 2019, thu nhập nhân viên gần 23 triệu đồng/tháng

Huy động vốn và tín dụng của ngân hàng này đều tăng trưởng mạnh tới trên dưới 24%.

Thêm những ngân hàng bị lỗ quý 4/2019

Thêm những ngân hàng bị lỗ quý 4/2019

Thêm 2 ngân hàng báo lỗ trong quý 4/2019. Tuy nhiên, luỹ kế cả năm 2019, kết quả kinh doanh của 2 ngân hàng này nhìn chung khả quan hơn năm trước.

Thêm nhiều ngân hàng báo lãi, “trật tự” trên bảng xếp hạng đang thay đổi

Thêm nhiều ngân hàng báo lãi, “trật tự” trên bảng xếp hạng đang thay đổi

Cùng với các báo cáo lần lượt được công bố, "trật tự" trên bảng xếp hạng lợi nhuận các nhà băng đang thay đổi theo từng ngày, với nhiều bất ngờ.

Sacombank lãi 3.217 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 43% so với năm 2018 và vượt 21% kế hoạch

Sacombank lãi 3.217 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 43% so với năm 2018 và vượt 21% kế hoạch

Tổng tài sản của ngân hàng tăng mạnh lên hơn 453 nghìn tỷ đồng.

VietinBank lãi trước thuế 11.780 tỷ đồng, tăng 24%

VietinBank lãi trước thuế 11.780 tỷ đồng, tăng 24%

Lãi trước thuế năm 2019 là hơn 11.780 tỷ đồng, tăng 79,6%, đạt 124% kế hoạch năm. Chi phí dự phòng rủi ro tăng 67% lên 13.002 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,6% xuống còn 1,2%. Cho vay khách hàng tăng 8,3%.

Trở lên trên