MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Vượt kế hoạch lợi nhuận 2015

Gas Petrolimex: Vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Gas Petrolimex: Vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Năm 2015, Gas Petrolimex đạt 126 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 15% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Sông Đà 505: Hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi, lợi nhuận quý 4 tăng 165% so với cùng kỳ

Sông Đà 505: Hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi, lợi nhuận quý 4 tăng 165% so với cùng kỳ

Quý 4/2015, công ty hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi gần 29 tỷ đồng nên cả quý lãi 15,1 tỷ đồng, tăng 165% so với cùng kỳ năm 2014.

Mía đường Sơn La: Giá vốn giảm sâu, EPS năm 2015 đạt trên 11.500 đồng

Mía đường Sơn La: Giá vốn giảm sâu, EPS năm 2015 đạt trên 11.500 đồng

Doanh thu cả năm tăng 34% nhưng giá vốn chỉ tăng 22%, thêm các yếu tố tiết giảm chi phí nên cả năm Mía Đường Sơn La lãi trước thuế trên 80 tỷ đồng, gần gấp đôi chỉ tiêu được ĐHCĐ giao phó.

Yếu tố nào giúp Sông Đà 11 đạt 10 đồng vốn, 9 đồng lãi năm 2015?

Yếu tố nào giúp Sông Đà 11 đạt 10 đồng vốn, 9 đồng lãi năm 2015?

Sông Đà 11 lần đầu tiên đạt lợi nhuận trên 100 tỷ đồng kể từ khi niêm yết. Không phải mảng hoạt động xây dựng đã mang lại thành công này cho Sông Đà 11. Lý do tăng trưởng nằm ở một khoản chi phí được hoàn nhập.

Dù không còn lợi nhuận đột biến từ bất động sản, Hoà Phát vẫn báo lãi cao kỷ lục

Dù không còn lợi nhuận đột biến từ bất động sản, Hoà Phát vẫn báo lãi cao kỷ lục

Nguyên nhân xuất phát từ tăng trưởng của ngành kinh doanh thép.

LDG hợp nhất: LNST quý 4 tăng 56% nhờ chuyển nhượng BĐS

LDG hợp nhất: LNST quý 4 tăng 56% nhờ chuyển nhượng BĐS

Riêng quý 4/2015, LDG lãi sau thuế 60 tỷ đồng, cả năm đạt 162 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch cả năm.

Vimeco: Vượt 19% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015

Vimeco: Vượt 19% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015

Năm 2015, Vimeco lãi trước thuế 33,33 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dabaco: Lợi nhuận năm 2015 tăng 23% so với cùng kỳ, vượt 16% kế hoạch

Dabaco: Lợi nhuận năm 2015 tăng 23% so với cùng kỳ, vượt 16% kế hoạch

Năm 2015, Dabaco đạt gần 253 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Giá xăng giảm mạnh, nhưng lợi nhuận của Vinasun cũng giảm theo

Giá xăng giảm mạnh, nhưng lợi nhuận của Vinasun cũng giảm theo

Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp vận tải đều ít nhiều hưởng lợi từ việc giá xăng giảm nhưng lợi nhuận quý 4 của Vinasun vẫn giảm 4%.

Gemadept lãi trước thuế 500 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch năm 2015

Gemadept lãi trước thuế 500 tỷ đồng, vượt 52% kế hoạch năm 2015

Lũy kế năm 2015, Gemadept ghi nhận doanh thu 3.582 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt được là 500 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước.

Trở lên trên