MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tái cấu trúc Masan MEATLife

Masan MEATLife phát hành xong gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu cho kế hoạch tách mảng cám và đầu tư mở rộng mảng thịt, NĐT ngoại mua hơn 1/3

Masan MEATLife phát hành xong gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu cho kế hoạch tách mảng cám và đầu tư mở rộng mảng thịt, NĐT ngoại mua hơn 1/3

23/10/2021 11:21

Việc phát hành trái phiếu tạo nguồn lực cho việc tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi; đồng thời, tiếp tục đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thịt.

Tách mảng cám đóng góp 80% doanh thu của Masan MEATLife đồng thời huy động vốn hơn 7.000 tỷ đồng, tỷ phú Quang đang có tham vọng gì với mảng thịt chế biến?

Tách mảng cám đóng góp 80% doanh thu của Masan MEATLife đồng thời huy động vốn hơn 7.000 tỷ đồng, tỷ phú Quang đang có tham vọng gì với mảng thịt chế biến?

13/09/2021 06:57

Mặc dù chỉ đóng góp thiểu số vào doanh thu của Masan MEATLife, nhưng tỷ trọng của mảng thịt đang tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt, mảng kinh doanh này đã có lãi mỏng trong nửa đầu năm 2021.

Trở lên trên