MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tập đoàn FDI

Tránh tình trạng chỗ nào cũng nói cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng không biết làm gì

Tránh tình trạng chỗ nào cũng nói cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng không biết làm gì

03/04/2017 14:43

Nhấn mạnh việc tận dụng cơ hội, có giải pháp hạn chế thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), Thủ tướng đề nghị phải nhận thức rõ, tập trung hơn vào việc này, “tránh tình trạng chỗ nào cũng nói CMCN 4.0 nhưng hỏi làm gì cho bản thân bộ mình, ngành mình thì không ai biết rõ ràng”.

Tìm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử

Tìm giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử

22/01/2016 11:48

Việc liên kết với các tập đoàn FDI công nghệ cao là xu thế tất yếu giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam phát triển trong thời gian tới.

Trở lên trên