MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ThangLong Invest

Thanglong Invest (TIG) thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Thanglong Invest (TIG) thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

03/10/2021 16:25

Trước đó ThanglongInvest đã phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

Nắm giữ gần nghìn tỷ đồng cổ phiếu TCM & LCG, ông Nguyễn Văn Nghĩa tiếp tục đầu tư lớn vào TIG

Nắm giữ gần nghìn tỷ đồng cổ phiếu TCM & LCG, ông Nguyễn Văn Nghĩa tiếp tục đầu tư lớn vào TIG

12/09/2021 21:36

Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT Thanglong Invest cũng đã thành công mua vào số lượng 7,2 triệu cổ phần, số tiền chi ra là 75,6 tỷ đồng.

Thanglong Invest (TIG) chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, một nhà đầu tư dự chi 210 tỷ đồng mua 20 triệu cổ phiếu

Thanglong Invest (TIG) chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, một nhà đầu tư dự chi 210 tỷ đồng mua 20 triệu cổ phiếu

06/07/2021 23:08

Trước đó Thanglong Invest vừa chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Thanglong Invest (TIG) thông qua phương án chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu

Thanglong Invest (TIG) thông qua phương án chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu

09/06/2021 08:30

Giá chào bán 10.500 đồng/cổ phiếu.

TIG chỉ bán được 5% số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

TIG chỉ bán được 5% số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

17/08/2015 15:18

chỉ bán được 5% trong tổng số 26,5 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, TIG chào bán số cổ phiếu còn lại cho nhà đầu tư. Chủ tịch HĐQT TIG đã mua vào 3,5 triệu cổ phiếu.

Trở lên trên