MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Trần Văn Chung

Ông Trần Văn Trung được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định

Ông Trần Văn Trung được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định

14/04/2015 15:40

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nam Định vừa tổ chức kỳ họp bất thường để bầu Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trở lên trên