MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Tự ý thức

Nếu thời gian là vàng là bạc, bạn đã “tiêu” nó một cách khôn ngoan chưa?

Nếu thời gian là vàng là bạc, bạn đã “tiêu” nó một cách khôn ngoan chưa?

16/03/2018 13:32

Vấn đề không phải là bạn đã sử dụng bao nhiêu thời gian, mà bạn đã sử dụng thời gian đó để tạo ra được bao nhiêu giá trị?

Trở lên trên