MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vay-gia-dinh

Không nên đánh đồng tổ chức tài chính vi mô với ngân hàng thương mại

Không nên đánh đồng tổ chức tài chính vi mô với ngân hàng thương mại

16/12/2014 11:20

Việc hướng dẫn thực hiện Luật các TCTD phải được xây dựng riêng, phù hợp với đặc thù của các tổ chức tài chính vi mô.

Trở lên trên