MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Xk nông thủy sản

Xuất khẩu nông, thủy sản tháng 1 đạt gần 2 tỷ USD

Xuất khẩu nông, thủy sản tháng 1 đạt gần 2 tỷ USD

27/01/2015 09:29

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 859 triệu USD; thuỷ sản ước đạt 412 triệu USD; lâm sản chính ước đạt 520 triệu USD

Trở lên trên