MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao

22-09-2019 - 13:42 PM | Tài chính quốc tế

Tại thành phố San Jose, bang California, những người thuộc nhóm thu nhập cao nhất cũng phải mất tới 23,5 năm mới mua được nhà...

Theo một báo cáo mới đây của nhà kinh tế trưởng Tendayi Kapfidze thuộc hãng cho vay trực tuyến  LendingTree (Mỹ), tại các thị trường bất động sản đắt đỏ của Mỹ, thậm chí những người có thu nhập cao nhất cũng phải chật vật để mua nhà.

Ông Kapfidze tiến hành phân tích những đối tượng làm việc trong các ngành có mức lương bình quân cao nhất của thành phố - như pháp lý, kiến trúc, kỹ thuật, máy tính và toán học. Từ đó, ông tính toán chi phí những người này có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà và mức giá nhà trung bình tại thành phố, theo Business Insider.

Dưới đây là 12 thành phố Mỹ có giá nhà cao hơn nhiều so với thu nhập của những người thuộc nhóm lương cao.

12. New York, New York

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 1.

Giá nhà trung bình: 413.200 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực pháp lý): 102.615 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 28.700 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 14,5 năm

11. Virginia Beach, Virginia

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 2.

Giá nhà trung bình: 236.600 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật): 72.801 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 20.400 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 11,5 năm

10. Providence, Rhode Island

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 3.

Giá nhà trung bình: 257.300 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật): 76.003 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 21.300 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 12 năm

9. Portland, Oregon

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 4.

Giá nhà trung bình: 312.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực pháp lý): 83.118 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 23.270 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 13,5 năm

8. Salt Lake City, Utah

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 5.

Giá nhà trung bình: 255.100 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực pháp lý): 72.268 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 20.200 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 12,5 năm

7. Miami, Florida

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 6.

Giá nhà trung bình: 236.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực pháp lý): 68.838 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 19.300 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 12 năm

6. Denver, Colorado

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 7.

Giá nhà trung bình: 317.100 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực máy tính và toán học): 81.747 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 22.900 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 14 năm

5. Boston, Massachusetts

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 8.

Giá nhà trung bình: 393.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực máy tính và toán học): 91.015 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 25.500 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 15 năm

4. Los Angeles, California

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 9.

Giá nhà trung bình: 537.000 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực pháp lý): 97.707 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 27.400 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 19,5 năm

3. San Diego, California

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 10.

Giá nhà trung bình: 484.900 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật): 86.596 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 24.300 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 20 năm

2. San Francisco, California

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 11.

Giá nhà trung bình: 716.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực pháp lý): 112.168 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 31.400 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 23 năm

1. San Jose, California

12 thành phố Mỹ khó mua được nhà dù thu nhập cao - Ảnh 12.

Giá nhà trung bình: 815.000 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có thu nhập cao nhất (lĩnh vực máy tính và toán học): 123.052 USD

Chi phí có thể bỏ ra hàng năm để mua nhà: 34.500 USD

Thời gian ước tính có thể mua được nhà: 23,5 năm.

Theo Minh Phương

VnEconomy

Trở lên trên