MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

141 đảng viên tại một địa phương bị kỷ luật, hàng chục đảng viên bị khai trừ

27-09-2022 - 14:29 PM | Xã hội

9 tháng đầu năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra các cấp ở tỉnh Cao Bằng đã kỷ luật 141 đảng viên, trong đó có 42 đảng viên bị khai trừ.

Ngày 27-9, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh uỷ Cao Bằng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra được 773 tổ chức đảng và 1.433 đảng viên; giám sát được 183 tổ chức đảng và 471 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức Cảnh cáo, kỷ luật 80 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: Khiển trách 42, Cảnh cáo 32, Khai trừ 6.

Ngoài ra, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng và 39 đảng viên; kiểm tra 226 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 51 tổ chức; kiểm tra việc quản lý, thu nộp đảng phí 225 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 146 tổ chức đảng và 98 đảng viên là cấp ủy viên; thi hành kỷ luật 61 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 14, Cảnh cáo 11, Khai trừ 36; giải quyết 6 đơn tố cáo với đảng viên.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiều địa phương như: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang... đã kỷ luật hàng trăm đảng viên và tổ chức đảng.

Tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thành ủy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TP Hà Nội đã kiểm tra đối với 533 tổ chức đảng, 187 đảng viên; giám sát đối với 243 tổ chức đảng, 160 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng (Khiển trách: 7, Cảnh cáo: 3) và 359 đảng viên (Khiển trách 254 trường hợp, Cảnh cáo 37 trường hợp, Cách chức 7 trường hợp, Khai trừ 61 trường hợp).

Tại Bắc Giang, UBKT tỉnh này cho biết trong 6 tháng qua, UBKT các cấp tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng, 111 đảng viên; UBKT các cấp kỷ luật 52 đảng viên, đều tăng so với cùng kỳ.

Tại tỉnh Lào Cai, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức đảng cấp dưới và 40 đảng viên, có 24 cấp ủy viên các cấp, chiếm 60 % số đảng viên được kiểm tra, qua kiểm tra kết luận 8 tổ chức đảng và 27 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật là 14 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy và UBKT các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức và 104 đảng viên.

Tại Vĩnh Phúc, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức đảng cấp dưới và 40 đảng viên, có 24 cấp ủy viên các cấp, chiếm 60 % số đảng viên được kiểm tra, qua kiểm tra kết luận 8 tổ chức đảng và 27 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật là 14 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy và UBKT các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức và 104 đảng viên.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 3, Cảnh cáo 1 và kỷ luật 106 đảng viên (có 24 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 74, cảnh cáo 17, cách chức 2, khai trừ 13 trường hợp.

Tại tỉnh Hà Giang, UBKT tỉnh này cho biết cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 206 tổ chức đảng và 733 đảng viên; giám sát đối với 255 tổ chức đảng và 790 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 6 tổ chức đảng, 7 đảng viên là cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý. UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 302 tổ chức đảng, 86 đảng viên; giám sát 145 tổ chức đảng, 145 đảng viên; tiếp nhận 54 đơn của 11 đảng viên và 43 công dân, xem xét và giải quyết theo quy định 4 đơn tố cáo 4 đảng viên. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy giải quyết 1 đơn tố cáo đối với 1 đảng viên là cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý sinh hoạt tại đảng bộ huyện Xín Mần.

Qua kiểm tra, cấp ủy và UBKT các cấp của tỉnh Hà Giang đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng bằng hình thức Khiển trách và 69 đảng viên bằng các hình thức (Khiển trách 47, Cảnh cáo 11, Cách chức 1, Khai trừ 10) do buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm trong quản lý để lĩnh vực phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng và một số vi phạm khác. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 9 trường hợp bị xử lý hình sự...

Theo B.H.Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên