MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết bị ngành thuế thanh tra

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2019...

Tổng cục Thuế đã tiến hành thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết trong 8 tháng năm 2019, kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 814.186 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó đáng chú ý nhất là thu từ dầu thô đang cao hơn kỳ vọng, ước đạt 87% dự toán.

Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán. Bên cạnh đó, sản lượng dầu thô cũng đạt 74,8% dự toán năm.

Ngoài thu từ dầu thô, các khoản thu nội địa cũng ước đạt 69% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 67%) và hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%

Đối với công tác quản lý nợ thuế, tính đến thời điểm 31/8/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 22.117 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số tiền thuế nợ, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Về công tác thanh, kiểm tra, trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700,33 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.380 tỷ đồng; giảm lỗ gần 22.400 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy

Trở lên trên