MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/7, ai cũng cần nắm rõ

04-03-2024 - 08:59 AM | Xã hội

Sau khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới sẽ được chính thức áp dụng.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nước ta sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới theo đó sẽ được chính thức áp dụng gồm:

Phụ cấp kiêm nhiệm

Phụ cấp kiêm nhiệm được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Mức phụ cấp kiêm nhiệm được tính theo công thức sau:
Mức phụ cấp kiêm nhiệm = 10% x Mức lương hiện hưởng

Phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp thâm niên vượt khung được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp có thời gian làm việc liên tục từ đủ 10 năm (120 tháng) trở nên trong ngạch hoặc chức danh được bổ nhiệm, kể từ ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công tác hoặc bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh.

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung được tính theo công thức sau:
Mức phụ cấp thâm niên vượt khung = Mức lương hiện hưởng + (Mức lương tối thiểu chung x 10%) x (Thâm niên vượt khung)

Phụ cấp khu vực

Phụ cấp khu vực được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Mức phụ cấp khu vực được tính theo công thức sau:
Mức phụ cấp khu vực = Mức lương tối thiểu chung x (Hệ số phụ cấp khu vực)

Phụ cấp trách nhiệm công việc

Phụ cấp trách nhiệm công việc được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp được giao thực hiện những nhiệm vụ hoặc công việc có yêu cầu cao về trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chất lượng, hiệu quả công việc.

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc được tính theo công thức sau:
Mức phụ cấp trách nhiệm công việc = Mức lương tối thiểu chung x (Hệ số phụ cấp trách nhiệm công việc)

Phụ cấp lưu động

Phụ cấp lưu động được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp phải thường xuyên đi công tác xa gia đình theo yêu cầu công việc.

Mức phụ cấp lưu động được tính theo công thức sau:
Mức phụ cấp lưu động = Mức lương tối thiểu chung x (Hệ số phụ cấp lưu động)

Phụ cấp theo thâm niên nghề

Phụ cấp thâm niên nghề được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp làm nghề hoặc công việc có tính chất đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức phụ cấp thâm niên nghề được tính theo công thức sau:
Mức phụ cấp thâm niên nghề = Mức lương tối thiểu chung x (Thâm niên nghề)

Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn là khoản phụ cấp hình thành dựa trên sự hợp nhất ba khoản phụ cấp, trợ cấp đang tồn tại hiện nay: phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính

Khi cải cách tiền lương, lương cán bộ, công chức sẽ có nhiều thay đổi, trong đó bao gồm việc chế độ phụ cấp sẽ có quy định mới được phân loại theo đơn vị hành chính thay vì phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo đang được áp dụng.

Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang

Phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng vũ trang theo quy định của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Mức phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang được xác định trên cơ sở tính chất đặc thù của nghề nghiệp, công việc hoặc điều kiện lao động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.


Theo T.Hà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên