MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ABBank báo lãi trước thuế 924 tỷ đồng trong năm 2018

22-01-2019 - 14:25 PM | Tài chính - ngân hàng

Với mức lợi nhuận này, ngân hàng đã hoàn thành 102,6% kế hoạch năm 2018.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cho biết, kết thúc năm 2018, ngân hàng đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương bằng 152,7% so với năm 2017 và hoàn thành 102,6% kế hoạch năm 2018. 

Trong đó, đáng chú ý là thu từ hoạt động dịch vụ đạt 392 tỷ đồng, tương ứng đạt 147,1% so với kế hoạch năm và bằng 226,2% so với năm 2017. Chỉ tính riêng trong quý IV/2018, thu nhập từ phí dịch vụ của ABBank đã đạt 262 tỷ đồng, tăng đến 370% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, thu nhập từ dịch vụ đã đóng góp tới 42,4% trong tổng lợi nhuận trước thuế 2018 của ngân hàng, tăng từ mức 28,6% của năm 2017.

Bên cạnh đó, lợi nhuận mua bán chứng khoán đầu tư của ABBank cũng có sự tăng trưởng, đạt 178% so với số thực hiện năm 2017. 

Đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ABBank đạt 90.453 tỷ đồng, tương đương 106,8% so với năm 2017. Tổng huy động đạt 73.834 tỷ đồng; dư nợ đạt 54.885 tỷ đồng, trong đó, cho vay khách hàng cá nhân đạt 22.507 tỷ đồng (đạt 114,5% so với năm 2017), cho vay SME đạt 9.826 tỷ đồng (đạt 106,3% so với 2017). 

Ngân hàng cho biết, nợ xấu tiếp tục được kiểm soát dưới 3%, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm hơn 34% so với 2017.

Diệp Trần

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên