MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ACV báo lãi quý 1/2017 hơn 770 tỷ đồng

09-05-2017 - 15:18 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu thuần riêng quý 1/2017 của ACV đạt 4.047 tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần đạt gần 4.047 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán chiếm 2.432 tỷ đồng nên tổng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.614 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp quý 1 đạt 40%. Cơ cấu doanh thu của ACV bao gồm 3.531 tỷ đồng doanh thu dịch vụ và gần 460 tỷ đồng doanh thu bán hàng, còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác.

Nguồn thu tài chính đạt 255,6 tỷ đồng, trong đó riêng thu lãi tiền gửi đã hơn 220 tỷ đồng. Tổng chi phí tài chính cả quý hơn 683 tỷ đồng trong đó chỉ có 31 tỷ đồng chi trả lãi vay, song lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ lên đến 647 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2017, lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.921 tỷ đồng, giảm 244 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn lại tăng hơn 140 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 20.000 tỷ đồng, giảm 1.733 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 75 tỷ đồng, giảm 188 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn đạt 14.604 tỷ đồng, tăng 1.640 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý hơn 325 tỷ đồng, trong đó chi phí chi nhân viên quản lý gần 140 tỷ đồng, chi phí cho nhân viên bán hàng gần 30 tỷ đồng, chi phí điều hành thương quyền hơn 43 tỷ đồng còn lại là các chi phí cần thiết khác.

Kết quả, quý 1/2017 ACV lãi sau thuế 772, 2 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho Tổng công tyhơn 756 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý, vốn chủ sở hữu đạt 24.842 tỷ đồng, giảm 210 tỷ đồng so với đầu kỳ; tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 2.560 tỷ đồng; ngoài ra công ty còn 450 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Mai Nguyễn

HNX

Trở lên trên