MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

An toàn vốn tổi thiểu

Phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng tăng kỷ lục 'thời Basel II'

Phát hành giấy tờ có giá của ngân hàng tăng kỷ lục 'thời Basel II'

10/02/2020 08:50

Giá trị phát hành giấy tờ có giá gồm trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu... tăng cao nhằm đáp ứng các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Giá trị giấy tờ có giá của nhiều ngân hàng phát hành tăng hơn 100% trong năm 2019. Phát hành trái phiếu và chào bán chứng chỉ tiền gửi chỉ tiềm ẩn rủi ro lãi suất và ảnh hưởng lợi nhuận ngân hàng.

Vốn tự có các TCTD tăng đột biến trong tháng 9

Vốn tự có các TCTD tăng đột biến trong tháng 9

20/11/2015 15:05

Kể từ đầu năm, vốn tự có của hệ thống tín dụng đã tăng gần 58.300 tỷ đồng, tăng tương đương 11,73%.

Trở lên trên