MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Australia dự kiến biên độ phá giá với tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 2,6%

03-12-2017 - 11:05 AM | Thị trường

Cục quản lý canh tranh (Bộ Công thương) cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia đã công bố báo cáo thẩm tra các công ty xuất khẩu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam.

Căn cứ Báo cáo thẩm tra này, ADC dự kiến mức biên độ phá giá của công ty xuất khẩu của Việt Nam là 2,6%.

ADC ban hành Báo cáo về dữ kiện trọng yếu (Statement of Essential Facts) chậm nhất vào ngày 1/12/2017 và các bên liên quan sẽ có 20 ngày để bình luận. Các bên liên quan được khuyến nghị nộp bản đệ trình đưa ra ý kiến về Báo cáo về dữ kiện trọng yếu tới Ủy viên trong vòng 20 ngày kể từ ngày công bố Báo cáo.

Báo cáo về khuyến nghị của ADC sẽ được gửi tới người có thẩm quyền (Parliamentary Secretary) trước hoặc vào ngày 25/1/2018. Parliamentary Secretary phải ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về khuyến nghị của ADC.

Ngày khởi xướng điều tra: ngày 8/6/2017. Sản phẩm bị điều tra: tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam có mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10

Được biết, nguyên đơn là Công ty Keppel Prince Engineering và Công ty Ottoway Fabrication. Giai đoạn điều tra bán phá giá là : 1/1/2015 – 31/12/2016 và giai đoạn điều tra thiệt hại là từ 1/1/2013 đến nay.

Biên độ bán phá giá ước tính khi khởi xướng điều tra của ADC là 15,7%.

Tùng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên