MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Trương Thị Ngọc Ánh làm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

16-05-2023 - 19:50 PM | Xã hội

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương vừa ký Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng.

Cụ thể, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng thay ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nghỉ hưu).

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Ủy viên Hội đồng thay ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh làm Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh làm Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương có nhiệm vụ tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; truyền thông chính sách pháp luật để tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội.

Cùng với đó huy động nhân dân tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật hiệu quả; triển khai công tác PBGDPL trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tư vấn cho UBND, chủ tịch UBND cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên địa bàn trong công tác PBGDPL; đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Theo Văn Kiên

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên