MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bãi bỏ thông tư

Đề xuất bãi bỏ 3 Thông tư liên tịch lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Đề xuất bãi bỏ 3 Thông tư liên tịch lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

26/04/2023 09:57

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo.

Bãi bỏ một số khoản lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao

Bãi bỏ một số khoản lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao

20/12/2021 20:36

Thông tư 113/2021/TT-BTC bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trở lên trên