MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất bãi bỏ 3 Thông tư liên tịch lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

26-04-2023 - 09:57 AM | Xã hội

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo.

Đề xuất bãi bỏ 3 Thông tư liên tịch lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo - Ảnh 1.

Đề xuất bãi bỏ 3 Thông tư liên tịch lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ toàn bộ 3 Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo do nhiệm vụ chuyên môn đã thực hiện xong, cụ thể:

1. Thông tư liên tịch số 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung và mức chi của Dự án Phát triển Giáo viên tiểu học.

2. Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 1 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015.

3. Thông tư liên tịch số 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 1 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây

Theo PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên