MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ban Tổ chức Trung ương thí điểm thi tuyển 3 vị trí vụ trưởng

19-06-2017 - 13:31 PM | Xã hội

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 81-KH/BTCTƯ thi tuyển vụ trưởng các vụ: Chính sách cán bộ; Cơ sở Đảng; Địa phương III.

Mục đích thông qua thi tuyển để lãnh đạo Ban có thêm căn cứ lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm.

Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan.

Đối tượng dự thi gồm các đồng chí trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh vụ trưởng các vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở Đảng, Địa phương III; các đồng chí đã được quy hoạch chức danh vụ trưởng và tương đương ở các vụ, đơn vị và ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác có đơn đăng ký dự thi.

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung đã quy định tại “Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương ” (ban hành kèm theo Quyết định số 1678-QĐ/BTCTƯ ngày 24-5-2017), đối với các chức danh vụ trưởng lần này, người dự thi cần phải có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân; là chuyên viên cao cấp; có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B2 khung năng lực Châu Âu; sử dụng thành thạo máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.

Người dự thi chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo về lao động tiền lương, luật, kinh tế và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội…

Người dự thi chức danh Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Vụ trưởng Vụ Địa phương III phải tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tổ chức, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, luật và các ngành thuộc nhóm ngành Xã hội…

Đối với từng chức danh thi tuyển, người dự thi phải xây dựng đề án và chương trình hành động của mình theo chủ đề Ban Tổ chức Trung ương đưa ra và bảo vệ trước Hội đồng Thi tuyển của Ban. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 15-6-2017 đến ngày 30-6-2017.

Theo Thành Vinh

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên