MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bầu hội đồng quản trị

SCB sẽ bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

SCB sẽ bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

22/03/2019 17:34

Ngân hàng sẽ bầu 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS thay thế cho các cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

Trở lên trên