MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SCB sẽ bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

22-03-2019 - 17:34 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng sẽ bầu 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS thay thế cho các cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và 2 thành viên Ban Kiểm soát tại họp đại hội cổ đông thường niên 2019.

Theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017, số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 7 người, trong đó một thành viên độc lập và 4 thành viên Ban Kiểm soát.

Vì lý do cá nhân, 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm. Vì vậy, việc bầu cử nhằm mục đích bổ sung nhân sự thay thế.

Hiện nay, Chủ tịch HĐQT của SCB là ông Đinh Văn Thành, 3 Phó Chủ tịch là ông Chiêm Minh Dũng, Henry Sun Ka Ziang và Tạ Chiêu Trung cùng 3 thành viên HĐQT khác. 

Trong khi đó, Ban kiểm soát có bà Phạm Thu Phong (Trưởng ban) và 3 thành viên khác là bà Võ Thị Mười, ông Trần Chấn Nam, ông Vũ Mạnh Tường.

HĐQT SCB cũng đưa ra đề nghị các cổ đông hoặc nhóm cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử những nhân sự có đủ tiêu chuẩn vào các vị trí trên.

Ngân hàng đã thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự là ngày 15/3 nhưng chưa công bố ngày họp.

Theo Trâm Anh

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên