MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu thành viên BKS không đúng quy định, Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT) bị phạt 70 triệu đồng

19-10-2016 - 21:25 PM | Doanh nghiệp

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Vận tải Dầu khí Cửu Long đã bầu thành viên BKS không đúng quy định.

Ngày 18/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long (mã chứng khoán PCT) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải dầu khí Cửu Long đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Ban kiểm soát: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đã tổ chức bầu thành viên Ban kiểm soát không theo đúng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PV

UBCKNN

Trở lên trên