MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Quý 1 lãi 28 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Quý 1 lãi 28 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ

Năm 2021, Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB) đặt mục tiêu lãi 153 tỷ đồng giảm 18,6% so với thực hiện 2020.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã CK: SMB) đã công bố BCTC quý 1/2021 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Theo đó kết thúc quý 1/2021, nhờ sản lượng tiêu thụ bia tăng nên SMB thu về 272,6 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt gần 66 tỷ đồng tăng gần 61% so với quý 1/2020.

Trong kỳ chi phí bán hàng tăng mạnh từ hơn 6 tỷ đồng lên hơn 12 tỷ đồng, chi phí QLDN cũng tăng thêm 28,6% nên kết quả SMB lãi ròng 28,5 tỷ đồng tăng 50% so với quý 1/2020 tương đương EPS đạt 953 đồng.

Bia Sài Gòn Miền Trung mới đây cũng đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, theo đó kết thúc năm 2020, SMB đạt 1.182 tỷ đồng tổng doanh thu và hơn 188 tỷ đồng LNTT, mặc dù giảm so với thực hiện 2019 nhưng vẫn lần lượt vượt 13% và 78% so với các chỉ tiêu kế hoạch. Với kết quả đạt được SMB trình đại hội kế hoạch chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 35%.

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Quý 1 lãi 28 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Sang năm 2021, SMB đặt mục tiêu đạt 1.315 tỷ đồng doanh thu tăng 11,2% so với thực hiện 2020 và dự tính lãi trước thuế gần 153 tỷ đồng giảm 18,6% so với thực hiện 2020. Cổ tức dự kiến là 35%.

Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Quý 1 lãi 28 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Tú Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên