MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biwase (BWE) báo lãi quý 4/2022 giảm 30% xuống mức thấp nhất trong vòng 5 quý

Biwase (BWE) báo lãi quý 4/2022 giảm 30% xuống mức thấp nhất trong vòng 5 quý

Lũy kế cả năm 2022, Biwase ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 838 tỷ đồng, giảm 3% và gần hoàn thành mục tiêu đề ra.

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase – mã BWE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 1.043 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp bị co lại từ 37,8% xuống còn 32,3% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 337 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 35% xuống còn 22 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại tăng gấp 7 lần lên 35 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí hoạt động, Biwase lãi trước thuế 199 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thu về hơn 170 tỷ đồng, cũng giảm 30% so với kết quả quý 4/2021 và là mức thấp nhất trong vòng 5 quý.

Biwase (BWE) báo lãi quý 4/2022 giảm 30% xuống mức thấp nhất trong vòng 5 quý - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2022, Biwase ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại giảm từ 42,2% xuống 40,8% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 1.421 tỷ đồng, chỉ tăng 8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, Biwase lãi trước thuế 838 tỷ đồng, giảm 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 746 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Năm 2022, Biwase lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 3.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã thực hiện được 90% kế hoạch về doanh thu và gần hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Biwase (BWE) báo lãi quý 4/2022 giảm 30% xuống mức thấp nhất trong vòng 5 quý - Ảnh 2.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Biwase đã tăng 10% so với thời điểm một năm trước, lên mức 9.987 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm phần lớn (72%) với giá trị cuối kỳ lên đến 7.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, Biwase đã đầu tư thêm gần 500 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết và đơn vị khác.

Tương ứng, nợ vay tài chính cuối kỳ cũng tăng 438 tỷ đồng so với đầu năm 2022, lên hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% tổng tài sản. Trong đó, nợ vay dài hạn chiếm 67% với số dư cuối kỳ gần 2.692 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của Biwase cũng tăng từ 3.925 tỷ đồng đầu năm lên mức 4.538 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2022, chủ yếu đến từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 350 tỷ đồng.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên