MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công thương "khai tử" Thông tư 20 về nhập khẩu xe ô tô

Thông tư 28 vừa được Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh ký đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thông tư 28 sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại các Thông tư như:

Thông tư 38 (24/10/2014) quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83 (3/9/2014) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Thông tư 48 (20/12/2011) của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thông tư số 33 (27/10/2015) của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

Thông tư số 12 (5/7/2016) của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 41 (21/12/2012) của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản.

Thông tư số 15 (15/7/2013) của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng bãi bỏ số Thông tư, gồm:

Chương IV của Thông tư số 44 (31/12/2010) quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109 (4/11/2010) về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Thông tư số 20 (12/5/2011) quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ trở xuống và Thông tư số 4 (9/3/2017) sửa đổi, bổ sung Thông tư 20 (12/5/2011) quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Theo Bộ Công thương, các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đã được cơ quan thực hiện thủ tục hành chính tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Thông tư 28 này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

Xem chi tiết Thông tư 28 tại đây.

N.Dương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên