MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công thương nói gì về việc liên tục bổ sung dự án điện mặt trời vào quy hoạch?

Bộ Công thương nói gì về việc liên tục bổ sung dự án điện mặt trời vào quy hoạch?

"Hiện nay, Bộ Công thương đã có chủ trương đề nghị từ nay đến khi có Quy hoạch điện VIII, tạm thời dừng việc tổng hợp riêng lẻ và bổ sung thêm các dự án điện mặt trời theo đề xuất của địa phương cũng như doanh nghiệp, để chờ Quy hoạch điện VIII hoàn chỉnh rồi sẽ xem xét tổng thể" - Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết.

Liên quan đến vấn đề điện mặt trời và quy hoạch điện mặt trời được nêu ra tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra chiều ngày 2/12, theo Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải, các hình thức sản xuất điện hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Điện hạt nhân đang dừng chưa tiến hành, nhiệt điện đã được phân tích là có rất nhiều tác hại, thủy điện cũng được nhắc tới rất nhiều.

Năng lượng mặt trời là một hình thức đang được khuyến khích theo đúng đường lối của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia vì cảm thấy sẽ có quyền lợi khi đầu tư vào sản xuất loại năng lượng này.

"Về việc tại sao phải bổ sung một số dự án vào Quy hoạch điện VII, như chúng ta đã biết, theo Quy hoạch điện VII thì chưa có nhiều dự án năng lượng mặt trời. Như vậy, Bộ Công thương cũng đã có Văn bản số 6965 ngày 18/9/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung quy hoạch 21 dự án điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định trước ngày 1/1/2019 và đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch tại Thông báo 221 ngày 1/7/2020 của Văn phòng Chính phủ" - Thứ trưởng cho biết. 

Ngày 20/11/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Văn bản số 1632 bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời và lưới điện đấu nối vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh để triển khai thực hiện theo cơ chế đấu thầu, đấu giá để phát triển điện mặt trời đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, Thứ trưởng thông tin thêm.

Hiện nay, Bộ Công thương đã có chủ trương đề nghị từ nay đến khi có Quy hoạch điện VIII, tạm thời dừng việc tổng hợp riêng lẻ và bổ sung thêm các dự án điện mặt trời theo đề xuất của địa phương cũng như doanh nghiệp, để chờ Quy hoạch điện VIII hoàn chỉnh rồi sẽ xem xét tổng thể.

Nhã Mi

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên