MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Kế hoạch Đầu tư lý giải nguyên nhân khiến vốn FDI đầu tư vào Việt Nam liên tục giảm kể từ đầu năm

Bộ Kế hoạch Đầu tư lý giải nguyên nhân khiến vốn FDI đầu tư vào Việt Nam liên tục giảm kể từ đầu năm

Theo số liệu về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/3/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ USD, chỉ bằng 61,2% so với cùng kỳ.

Kể từ đầu năm đến nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, trong tháng 1/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong nội dung báo cáo về tình hình đầu tư nước ngoài tháng 2/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2022

Còn theo số liệu về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/3/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 5,45 tỷ USD, chỉ bằng 61,2% so với cùng kỳ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do trong 3 tháng năm 2022 có sự gia tăng đột biến với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án LEGO, với tổng vốn đăng ký 1,32 tỷ USD. Cụ thể, riêng dự án này đã chiếm tới 41% tổng vốn đăng ký mới trong 3 tháng năm 2022.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, giá trị góp vốn, mua cổ phần cũng giảm và vốn điều chỉnh chưa được cải thiện nhiều so với 2 tháng. Tuy nhiên, số dự án đầu tư mới và số lượt dự án điều chỉnh vốn vẫn tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý 1/2023, có 522 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 62,1% về số lượng dự án và giảm 5,9% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, có 228 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn tăng thêm đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 2,6% về số lượt dự án và giảm 70,3% về số vốn so với cùng kỳ.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư điều chỉnh trong quý 1/2023 giảm so với cùng kỳ do trong quý 1/2022 có nhiều dự án điều chỉnh vốn lớn trên 50 triệu USD. Riêng các trường hợp này đã chiếm tới 81% tổng vốn điều chỉnh của quý 1/2022.

Trong khi đó, số lượt lượt dự án điều chỉnh vốn trên 50 triệu USD trong quý 1/2023 ít hơn và chỉ chiếm 37,8% tổng vốn điều chỉnh.

Cũng trong khoảng thời gian này, có 440 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp đạt gần 797,9 triệu USD, tăng 10% về số lượt và tăng 3,7% về số vốn so với cùng kỳ.

Không chỉ vốn đăng ký giảm, số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2023 cũng giảm so với cùng kỳ, đạt 4,3 tỷ USD, giảm 2,2%. Song, mức giảm này cũng đã cải thiện so với 2 tháng đầu năm.

Đánh giá chung về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong quý đầu năm, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài theo cách thức đầu tư vốn có sự thay đổi so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tỷ trọng vốn đầu tư mới trong tổng vốn đăng ký tăng lên (chiếm hơn 55,5% so với 36% cùng kỳ năm 2022), trong khi tỷ trọng vốn đầu tư điều chỉnh giảm đi (chiếm 22,2% so với 45,6% trong cùng kỳ). Tỷ trọng góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2023 tăng nhẹ lên mức 22,3% từ mức 18,3% trong 3 tháng đầu năm 2022.

Giang Anh

Nhíp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên