MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Nội vụ giảm 3 chức danh Vụ trưởng và 9 chức danh Phó Vụ trưởng

25-06-2023 - 14:59 PM | Xã hội

Sau khi sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ đã giảm 3 chức danh Vụ trưởng và tương đương, giảm 9 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ.

Bộ Nội vụ vừa ban hành báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

Liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ giảm 3 đơn vị thuộc Bộ và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục là Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thuộc 2 Ban này; tổ chức lại các Vụ và tương đương thuộc Ban thành các Phòng và tương đương thuộc Ban. Đồng thời, Bộ sắp xếp, giảm số lượng đầu mối các đơn vị thuộc Ban, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Nội vụ giảm 3 chức danh Vụ trưởng và 9 chức danh Phó Vụ trưởng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Đối với cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm 24 đơn vị đầu mối. Trong đó, giảm 3 đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, giảm 1 đơn vị thuộc Văn phòng Bộ, tăng thêm 1 đơn vị thuộc Thanh tra Bộ do yêu cầu nhiệm vụ của công tác thanh tra, giảm 1 đơn vị thuộc Trung tâm Thông tin, giảm 1 đơn vị thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước, giảm 23 đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; do sáp nhập Trường vào Học viện Hành chính Quốc gia nên Học viện tăng thêm 4 đơn vị so với trước đây.

" Sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ đã giảm 3 chức danh Vụ trưởng và tương đương; giảm 9 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ.

Đối với việc tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục thành 2 cơ quan tương đương Cục thuộc Bộ đã giảm 2 chức danh tương đương Tổng cục trưởng; giảm 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; giảm 22 chức danh Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục; giảm 66 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục ", báo cáo nêu rõ.

Việc sắp xếp tổ chức bên trong của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ giảm 24 chức danh Trưởng phòng và tương đương; giảm 48 chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

Bộ Nội vụ cũng sắp xếp điều chỉnh cơ cấu lại 33 biên chế công chức và 473 biên chế sự nghiệp (từ các đơn vị sáp nhập sang các đơn vị sau sáp nhập và các đơn vị khác thuộc Bộ có khối lượng công việc lớn), bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, trình độ năng lực của công chức, viên chức, góp phần tiếp tục chủ trương đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Bộ Nội vụ đánh giá, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ được nâng cao nhận thức, có sự thay đổi, thích ứng và đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, luôn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác và phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ tiếp tục được Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ nghiêm túc chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ đã triển khai quy trình, thủ tục và quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 1 trường hợp.

Đồng thời, bổ nhiệm lại đối với 6 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên đối với 6 công chức, thôi việc đối với 2 công chức, xử lý kỷ luật đối với 1 công chức và tiếp nhận vào làm công chức đối với 5 viên chức.
Anh Văn/VTC News

vtc.vn

Trở lên trên