MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

22-11-2022 - 17:27 PM | Xã hội

Ông Đào Trung Chính -  nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất. Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ để triển khai thực hiện Nghị định 68 năm 2022 quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của bộ.

Theo đó, ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin đất đai.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm hàng loạt cán bộ - Ảnh 1.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa bổ nhiệm 8 cán bộ giữ chức cục trưởng, vụ trưởng.

Ông Đào Trung Chính - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

Ông Nguyễn Văn Tài - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng điều động, bổ nhiệm ông Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam. Ông Nguyễn Trường Giang - Chánh văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2022/NĐ-CP Quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế cho Nghị định 36 của Chính phủ năm 2017.

Đáng lưu ý, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường xóa bỏ 4/5 Tổng cục gồm Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo, chỉ giữ lại một Tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Cùng với việc xóa bỏ cấp tổng cục, nhiều đơn vị cấp cục/vụ mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể Tổng cục Môi trường được tách ra, thành lập 3 đơn vị gồm Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia tách thành 3 đơn vị gồm Vụ Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia tách thành hai đơn vị gồm Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Như vậy, với cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị trực thuộc, trong đó có 22 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 5 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên